„Miniphänometa”

2016.gada 13.aprīlī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika „Miniphänometa” atvērto durvju diena. No mūsu skolas nodarbības apmeklēja 1. un 2. pirmsskolas sagatavošanas grupas audzēkņi kopā ar audzinātājām Jeļenu Sredņakovu un Natāliju Pimanovu.

Bērniem bija iespēja pašiem praktiski darboties ar eksperimentiem un patstāvīgi atrast atbildes. Rotaļājoties, bērni iepazīnājas ar tehniskajiem norišu pamatiem. Interesanti pavadīts laiks!

                                                                          100_1834.JPG

“MINIPHÄNOMENTA” atvērto durvju diena

                                                   MINI_atverto_durvju_diena_13042016.jpg

Pieredzes apmaiņas seminārs

2015.gada 26.oktobrī Jelgavas 2. pamatskolas skolotāji Jeļena Rjazanceva, Inga Lipāne un Andris Ekmanis piedalījās kārtējāmetodikas „Miniphänomenta” pieredzes seminārā dalībskolu pedagogiem, kas tika organizēts Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC). Semināra mērķis - dalīties pieredzē par metodikas ieviešanu skolās, kā lietderīgi ieviest eksperimentu stacijas mācību procesā. Ar labās prakses piemēriem līdzās mūsu skolas pedagogiem savā pieredzē dalījās arī skolotājas no Salaspils 1.vidusskolas un Friča Brīvzemnieka pamatskolas. Kopumā seminārā piedalījās pedagogi no 8 skolām, kuras pārstāvēja Jelgavas pilsētu, Limbažus un Salaspili.

Semināra vadītāji Sanita Šabanska un Zintis Buls semināra dalībniekiem pastāstīja par ZRKAC jaunajām aktivitātēm: „Miniphänomenta Atvērto durvju dienām”, pirmo dabaszinību konkursu pirmsskolas izglītības iestādēm „Mācies eksperimentējot” un demonstrēja jaunas idejas darbā ar eksperimentu stacijām. Skolotājiem bija iespēja arī pašiem praktiski „iemēģināt” ZRKAC piedāvājumu skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem, iejūtoties skolēnu lomā pildot eksperimentus.

Semināra dalībnieki izteica vēlēšanos regulāri satikties šādos pieredzes semināros, jo tikšanās ar domubiedriem iedvesmo turpināt iesākto.

Par mums raksta

В субботу, 28 марта 2015 года, в Елгавской 2-й основной школе уже в третий раз собрались учащиеся, родители и педагоги, чтобы общими усилиями пополнить количество экспериментальных установок, предлагаемых немецкой учебной методикой Miniphänomenta для развития у детей интереса к изучению технических наук.

Толоку по изготовлению экспериментальных установок открыла директор школы Инара Пампе, а затем, ознакомившись с чертежами и вооружившись инструментами, дети и взрослые под руководством учителя информатики и домоводства Мартиньша Дзеркалиса засучили рукава.

Работа продолжалась 4 часа. Новые собственноручно изготовленные изделия помогут учащимся знакомиться на уроках и переменах с основами технических процессов.

20150329175138-1_dala_2_pamatskola_sb%20%20%2810%29.JPG   20150329175139-1_dala_2_pamatskola_sb%20%20%2811%29.JPG   20150329175140-1_dala_2_pamatskola_sb%20%20%2813%29.JPG

20150329175141-1_dala_2_pamatskola_sb%20%20%2819%29.JPG   20150329175438-2_dala_2_pamatskola_sb%20%20%282%29.JPG   20150329175439-2_dala_2_pamatskola_sb%20%20%286%29.JPG

Raksts un bildes no portāla novaja.lv.

Jaunas „Miniphänomenta" stacijas

2015.gada 28.martā projekta „Miniphänomenta" ietvaros vecāki kopā ar saviem bērniem izgatavoja 4 jaunas eksperementālās stacijas.

Stacija „Berzes spēks”- Borisovu ģimene, Oblatu ģimene,

stacija „Ūdens mezgls”- Sudņiku ģimene, Arhipovu ģimene,

stacija „Skaņa vāzē”- Kravčenko ģimene, Golubovu ģimene,

stacija „Vienāds vai atšķīrīgs”- Serjoginu ģimene.

Paldies par darbu ģimenēm, skolotājiem Ingai Lipānei un Mārtiņam Dzerkalim!

Dalība seminārā

2014.gada 10.janvārī mūsu skolas skolotāji: Inga Lipāne, Oksana Bluzmane, Mārtiņš Dzerkalis, Kaspars Ļubinskis piedalījās metodikas „Miniphänomenta” pieredzes seminārā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC).

1_4.jpg   2_1.jpg   3_2.jpg

Foto no ZRKAC arhīva.

Eksperimentu stacijas

2013.gada 30.novembrī vecāki kopā ar bērniem izveidoja jaunas eksperimentu stacijas.

Paldies par darbu ģimenēm, skolotājiem Mārtiņam Dzerkalim un Kasparam Ļubinskim!

5_0.JPG   8_0.JPG   9.JPG

14_0.JPG   24.JPG   26.JPG 

Projektu nedēļa

No 2013.gada 11 līdz 15.februārim skolā notika projektu nedēļa „Mes eksperimentējam”.

8.a klases skolēnu grupa kopā ar mājturības skolotāju Mārtiņu Dzerkali izgatavoja 3 eksperimentu stacijas: „Ripojošais kubs”, „Fāžu svārsts”, „Ūdens plūst augšup”.

2_0.jpg   1_3.jpg   6_1.jpg

3_1.jpg   5_1.jpg   4_0.jpg

Projekta „Miniphänomenta” apbalvošana

Ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Pateicības rakstiem par aktīvu dalību „Miniphänomenta” projektā tika apbalvotas  ģimenes:

WebPic12.jpg

  • Masolovu ģimene
  • Naudišu ģimene
  • Leščinsku ģimene
  • Lazarevu ģimene
  • Berezjansku ģimene
  • Murzinu ģimene
  • Timofejevu ģimene
  • Panovsku ģimene
  • Raikovsku ģimene
  • Fedotovu ģimene

 

Paldies par darbu!

Vecāki piedalās projektā

2012.gada 1.decembrī „Miniphänomenta” projektā iesaistījās 10 ģimenes.

Tika izveidotas eksperimentu stacijas „Mūzikas caurules”, „Lodīšu rallijs”, „Garākais ceļš”, „Lisažū figūras” un „Kino rats”.

        1_14.JPG   3_2.JPG   4_0.JPG

Lapas