Silto džemperu diena 2019

 15.februārī

“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Silto džemperu diena ir arī izdevība veidot sadarbības tīklus starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Latvijā Ekoskolas akcijā aktīvi iesaistās jau vairākus gadus, un daudzas īsteno ne tikai vienojošo aktivitāti – gaisa temperatūras samazināšanu telpās, bet arī iesaista citas vietējās organizācijas, uzrunā sabiedrību, organizē diskusijas un konkursus par klimata tēmu, rīko nodarbības ārā, tā taupot arī elektrības resursus, un daudzas citas aktivitātes.

Meža olimpiādes pusfināls

Mūsu skolas komanda "Meža meitas" ir iekļuvusi Mammadaba Meža olimpiādes pusfinālā.

Lūdzu balsosim https://www.youtube.com/playlist?list=PLK0HeKVn1Q4-6RVGDqoSEm0qmGCZ9JHNJ.

Ekoskolu Rīcības dienas 2018

Šogad tās notiks no 29.oktobra līdz 4.novembrim

Kopīgā tēma – „Nē vienreizlietojamai platmasai!”

Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšdanu un izglītošanu. Kopā vieglāk, tādēl Rīcības dienas notiek vienlaicīgi visā Latvijā vienas nedēļas laikā.

Šogad Rīcības dienas ir veltītas Vides izglītības fondam svarīgai tēmai – plastmasas piesārņojumam, kas apdraud Baltijas jūru. Šajā septembrī ar ekoskolu palīdzību piekrastes tīradē tika savākti 750 maisi ar plastmasu, ka citādi būtu apdraudējusi Baltija jūras ekosistēmu vēl simt gadu. Ja šos plastmasas atkritumus izklātu uz skolas stadiona, to varētu noklāt 10 cm biezā slānī. Mims jārūpējas, lai piekraste būtu tīra arī turpmāk. Labākais veids, kā to izdarīt – atteikties no milzīgā daudzuma vienreiz lietojamās plastmasas, ko ikdienā radām.

Kas ir vienreiz lietojamā plastmasa un kādēļ mums vajadzētu pārstāt to lietot?

40% no visas plastmasas tiek izmantota tikai vienu reizi. Tie ir plastmaas maisiņi, pudeles, salmiņi, trauki un dakšiņas, kurus izmantojam tikai dažas minūtes, kamēr to sadalīšanās dabā ilgst simtiem gadu. Plastmasa sadaloties nepazūd, bet kļūst par mikroplastmasu – maziem gabaliņiem, ko apēd zivis, putni un citi dzīvnieki. Plastmasas ir tik daudz, ka jebkurās jūras veltēs uz mūsu galdiem varētu atrast mazus plastmasas gabaliņus. Plastmasas piesārņojums strauji pieaug. Ja nekas nemainīsies, tad jau 2050.gadā pasaules okeānā būs vairāk plastmasas nekā zivju.

Ko vajadzētu mainīt?

Šķirošana nepalīdzēs. Tāpēc mums vajadzētu domāt, par attiekšanos no vienreiz lietojamiem plastmasas produktiem un iepakojumiem. Tie ir jāaizstāj ar vairākas reizes lietojamiem.

Ko darīt Ekoskolām? Dažas idejas:

  • Apņemties nekad skolas lielajos pasākumos nepiesārņot vidi ar plastmasu – palaižot gaisā hēlija balonus. Stāstīt par lēmuma pamatojumu skolēniem.
  • Rīkot pasākumus, kas aicina skolēnus atteikties no vienreizlietojamās plastmasas – un aizstāt ar vairākas reizes lietojamām alternatīvām. Rīkot konkursus radošākajām idejām – audumu maisinīem, apgleznotajām stikla pudelēm.
  • Skolas ēdnīcā aizstāt plastmasa maisiņus ar papīra maisiņiem.
  • Rīkot auduma maisiņu pagatavošanas darbnīcu. Iemācīties pašiem pateikt „Plastmasai – nē!” un lieki nepirkt plastmasas, pudeles un vienreizējos traukus.
  • Skatīties filmas par plastmasas piesārņojuma izraisītajām sekām jūrās.
  • Popularizēt ēst gatavošanu mājās kā videi draudzīgu rīcību, lai aizvietotu veikalā pirktos produktus plastmasas iepakojumos.
  • Veidot brošūras, auduma maisiņus, bukletus un citus materiālus, kuros pieminētas plastmasas piesārņojuma radītās sekas, pievienojot piemērus, kā cilvēki var pārstrādāt, izmantot vienreiz lietojamo plastmasu.

Skolas Ekopadome ir izpētījusi, plānojusi, izziņojusi un dokumentēs Rīcības dienu norises gaitu! Aktīvi darbosimies ne tikai no 29.10. – 04.10., bet arī turpmāk vienreizlietojamai plastmasai teiksim: „Nē!”

Paldies raksts

2018.gada 22.oktobrī Jelgavas 2.pamatskola saņēma paldies rakstu par atbalstu un palīdzību VMF Mazo dzīvnieku patversmei Jelgavā.

     DSC_0054.JPG   10001_1.JPG   DSC_0051_0.JPG

Par mums raksta un rada TV raidījumā

Rakstu "Pie Jelgavas 2.pamatskolas plīvo zaļais karogs" var izlasīt http://jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/pie-jelgavas-2-pamatskolas-plivo-e...

Rakstu "Возле Елгавской 2-й основной школы развевается Зелёный флаг экошколы" var lasīt http://www.novaja.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=34476

TV video sižetu varētu skatīties skolas facebook lapā https://www.facebook.com/2.pamatskola.

                                                     DSC_0130.JPG

Zaļa diena skolā

Plkst. 13.20 - skolā notiks akcija "Laimes ābelītes mūsu ģimenē".

                              2018_zala_diena.jpg

Zaļais karogs

2018.gada 14.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējais Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Kopā 135 Ekoskolas saņema starptautisko Zaļā karoga balvu un vēl 56 – Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu.

Mēs, Jelgavas 2. pamatskola, esam starp tām 20 skolām, kuras prestižo Zaļā karoga apbalvojumu saņems pirmo reizi. Pirms sešiem gadiem izvēloties savas skolas attīstības ceļu, izvēlējāmies iet eko virzienā. Sākām ar piedalīšanos a/s „Latvijas valsts meži” izglītojošā programmā „Mamma daba”. Vai atceramies pirmos savāktos ozolzīļu maisus Tērvetes dabas parka iemītniekiem? Vai atceramies pirmo sasniegumu? Tā bija 1.vieta Zemgalē ozolzīļu vākšanā. Vai atceramies, kā visa skola dzīvojām līdzi internetspēlei „Mežotājs”? Un iekļūšana Meža olimpiādes finālā? Skolēni, kuri tagad mācās 8.klasē, tad mācījās 2.klasē. Pirms trīs gadiem reģistrējāmies Latvijas vides fonda ekoskolu kustībā. „Veselīgs dzīvesveids”, „Vide” – tās ir tēmas, kurām šajā laikā tika pievērsta īpaša uzmanība. Jaunajā mācību gadā izvēlējāmies tēmu „Ūdens”. Gandrīz vai gribas teikt – vesela paaudze skolā ir izglītojusies ar ekoaktivitātēm.

Paldies visiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem par ieguldīto darbu ceļā un Zaļo karogu! Zaļais karogs pie skolas vēstīs par mūsu cieņu apkārtējai pasaulei! Zaļais karogs ir sasniegums, uzvara ar mirkļa prieku. Zaļais karogs – tā ir  milzīga atbildība par sasniegtajiem panākumiem.

Par mums būs Latvijas TV kanālā "Rīga TV24" raidījumā "Izglītība un karjera" - "Notikumu skatlogā" 22.septembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.25.

Internetā: www.notikumuskatloga.lvwww.viss.lv.

                                  DSC_0002_7.JPG

Piektais apliecinājums

Jūlija nogalē Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centrs organizēja skolotājiem profesionālās pilnveides programmu 36 stundu apjomā "Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu". No skolas šajā programmā piedalījās skolotāja Laura Vismane. Kursu noslēgumā a/s "Latvijas valsts meži" izglītības programmas "Mamma daba" ietvaros tika izvērtēts skolu ieguldījums. Jelgavas 2. pamatskola šogad saņēma jau piekto apliecinājumu savai aktīvai darbošanās izglītojošā programmā "Mamma daba".

                                                      DSC_0122.JPG

Eko padomes sēde

Šajā mācību gadā mūsu skolai tika piešķirts Eko vēstniecības skolas nosaukums. Sertifikātu saņēmām  mācību gada sākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur notika Latvijas Vides fonda rudens forums.

Uzsākot mācību gadu, skola reģistrējās Eko karoga saņemšanai Latvijas Vides fondā. 2018.gada 15.maijā skolā ieradās Latvijas Vides fonda  pārstāvji, lai klātienē tiktos ar skolas Eko padomi un pārrunātu mācību gada laikā paveikto. Tikšanās laikā sīki tika izstāstīts par skolā paveikto, darbojoties programmā „Vide”. Padomes sēdē piedalījās arī a/s „Latvijas valsts meži” pārstāvis Sandris Upenieks, kā arī Jelgavas SIP vadītāja Ilga Antuža. Latvijas Vides fonda pārstāvji apskatīja skolas teritorijā ierīkoto „Zaļo klasi” un „Sajūtu taku”. Mācību gada noslēgumā skolotāji labprāt izmanto mācību stundu vadīšanai „Zaļo klasi”, kā mikrorajona iedzīvotāji ir iecienījuši „Sajūtu taku”. Tagad ir atlicis iesniegt Latvijas Vides fondā  skolas vides izvērtējumu. Lai mums veicas!

     DSC_0034_1.JPG     DSC_0053_1.JPG

‘’Meža ABC’’

2018.gada 10.maijā ‘’Struņķukrogā, Paduras pagastā, 13 km attālumā no Kuldīgas, visiem, kas mīl mežu un dabu bija iespēja apmeklēt izglītojošo pasākumu ‘’Meža ABC’’.

Protams, mēs nevarējam palaist garām šo iespēju. No 2.pamatskolas dalību pasākumā pieņēmuši 3.c un 7.b klases skolēni kopā ar saviem skolotājiem: Irīnu Dorofejevu, Rotu Vizuli, Jeļenu Rjazancevu, Kristini Badjanovu.

Šajā pasākumā piedalījās vairāk 100 meža nozares uzņēmumi un organizācijas, kuras izveidoja 54 meža pieturas. Katra meža pietura deva jaunas zināšanas un nostiprināja jau zināmo.

Skolēniem bija iespēja iepazītes ar visu meža audzēšanas ciklu, apstrādi, rūpēm par mežu, interaktīvi darboties un pildīt praktiskus uzdevumus, ieraudzīt meža tehnikas paraugdemonstrējumus, paspēlēt superīgās meža spēles. Pusdienlaikā paēst un atpūsties draugu lokā un vienkārši fantastiski pavadīt brīnišķīgu saulainu dienu mežā.

Pasākumu apmeklēja mūsu Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kuram mēs uzdavinājam savu grāmatu ‘’Sarmas ielas pasakas’’, saņēmām prezidenta autogrāfus un bija iespēja kopīgi nofotografēties.

Pa ceļam uz mājām vēl pastaigājām pa senās mazpilsētas ieliņām Kuldīgā un apskatījām Kuldīgas lepnumu – Ventas rumbas ūdenskritumu.

                                                      9fec8750-e513-4143-98de-18fed44853ef.JPG

Lapas