Projekts „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”

                                   british-council-logo.jpg       Logo-krasu-IAC.jpg

Ar 2. mācību semestri mūsu skola uzsāk dalību Izglītības attīstības centra (IAC) jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”, kuru finansē, British Counsil.

Mums būs iespēja pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas darbā, ārpusstundu un kopienas ietvaros sekmēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību kā pamatu saliedētai sabiedrībai. Būs iespēja iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, papildināt zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcināt piederības sajūtu un izprast izvēļu un iespēju dažādību, tā spēcinot pamatus katra izaugsmei. Projekta ietvaros būs iespēja pilnveidot kritiskās domāšanas, medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu apmaiņas, sadarbības un citas prasmes, kas nepieciešamas sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas, kopienas līmenī.

Jelgavas pilsētas vēstures olimpiāde

2019.gada 11.janvārī notika Jelgavas pilsetas vēstures olimpiāde 9.klasēm.

Darja Antoņenko (9.b klase) saņēma atzinības rakstu. Apsveicam!

Paldies skolotājai Irinai Zaicevai par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Koncerts "Pareizticīgo Ziemassvētki"

2019.gada 12.janvārī Jelgavas kultūras namā notika tradicionālais koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki» – uz skatuves izskanēja dažādi svētku svinēšanas tradīciju stāsti, mudinot aizdomāties par ģimeniskām vērtībām.

Koncertā piedalījās Jelgavas 2. pamatskolas bērnu un jauniešu koris «Zvonņica», Jelgavas Sv.Simeona un Sv.Annas pareizticīgo katedrāles kora diriģente un dziedātāja Jeļena Kravčenko, Rīgas pareizticīgo kamerkoris «Blagovest» un instrumentālais ansamblis – Ainis Rudzītis (ģitāra) un Jānis Lemežis (klavieres). Tradicionāli koncerta laikā skanēja arī lielie zvani, ko spēlēja Jelgavas pareizticīgo katedrāles Zvanu skolas vadītāja Jeļena Ņikiforova. Koncerta režisore – Rita Barona, scenogrāfe – I.Beķere.

     1_13.png   2_7.png   3_3.png

Foto no portāla www.jelgavasvestnesis.lv.

Kolāžu konkurss

Jau septīto reizi Jelgavas Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla ietvaros notiek kolāžu konkurss Latvijas skolu 1.-4. klašu kolektīviem, kur bērniem ir iespēja radoši izpausties. Iesūtītās kolāžas jau izstādītas Jelgavas kultūras namā.

Šogad kolāžu konkursā no mūsu skolas piedalījās 3.a un 4.a klases.

Paldies skolēniem un klašu audzinātājām Inārai Davidovičai un Sanitai Pomerei par dalību konkursā! Skolēni saņēma ielūgumus uz festivālu!

    DSC_0004_4.JPG     20190116_144320.jpg

Jauns pulciņš

No 2019.gada 7.janvāra Jelgavas 2.pamatskolā darbojās jauns interešu izglītības pulciņš "Jaunais programmētājs" 2.-3.klašu skolēniem.

Pedagogs Oļegs Kranga. Nodarbības notiek sestdienās.

                                                                        2019_programmetajs.jpg

Apsveikums

                                                     2019_Apsveikums_0.JPG

Koncerts "Pareizticīgo Ziemassvētki"

                                                     49781360_575548366190842_6712625677071286272_n.jpg

Projekts „Building bridges between France and Latvia”

Projektā „Building bridges between France and Latvia” no mūsu skolas piedalās 5.klase ar angļu valodas skolotāju Jekaterinu Leskavnieci.

Sadarbojoties ar Francijas kolēģiem, skolēni iepazīstinās ar savu skolu, pilsētu un valsti. Pirmā informācijas apmaiņa jau notika par Ziemassvētku un Jaunā gada tradīcijām  gan Latvijā, gan Francijā.

Pateicības par dalību konkursā

   40035.JPG   40036.JPG   40024.JPG

Paldies krievu valodas skolotājai Gaļinai Galatonai par skolnieču atbalstu konkursā!

Ziemas brīvlaiks

   No 2018.gada 24.decembra

   līdz 2019.gada 4.janvārim

 

 

 

Lapas