Vecākiem

Cienījamie vecāki!

2015. gada 18. martā plkst. 18.00 notiks skolas vecāku tikšanās - saruna ar svēto Simeona un Annas pareizticīgo katedrāles mācītāju tēvu Aleksandru. Sirsnīgi visi vecāki tiek gaidīti uz šo sarunu par bērnu un vecāku attiecībām, par savstarpējo cieņu, mīlestību. Tēvs Aleksandrs atbildēs arī uz Jūsu jautājumiem.

Jelgavas 2. pamatskolas vadība

Dullais Dauka Jelgavā

2015. gada 13. martā Jelgavas 5.vidusskolā viesojās Dullais Dauka. Uz tikšanos bija uzaicināti Jelgavas 6.klašu skolēni. Šajā dienā mūsu skolā notika Dziesmu festivāls, tāpēc skolas komanda bija mazskaitliska – tikai trīs 6.a klases skolēni.

Sofija Moroza, Tomass Lakotko un Valentīns Monahovs godam pārstāvēja mūsu skolu. Viņi bija ļoti zinoši gidi – iepazīstināja Dauku ar Jelgavu šodien un aizraujoši stāstīja par seno Jelgavu, prata atbildēt uz visiem zinātkārā Daukas jautājumiem, uzzīmēja visskaistāko puķi, ko teicās iestādīt pie skolas.

Dauka novēlēja visiem skolēniem drosmi jautāt, meklēt un atrast atbildes uz jautājumiem, kas neliek mieru, nekad nenodot savas ilgas un sapņus.

Sofija, Tomass un Valentīns ir pārliecināti, ja ir kaut kas, ko neesi redzējis, tad zini – garlaicība tevi nemocīs! Vari iet, braukt un meklēt visu mūžu – vienmēr būs kāds nesasniegts apvārsnis!

Paldies skolotājai Rotai Vizulei par skolēnu sagatavošanu!

DSC_0010.JPG  DSC_0057.JPG  DSC_0062.JPG

Dziesmu festivāls

2015. gada 13. martā skolā notika tradicionālais dziesmu festivāls.

Šogad tā tēma bija „Mēs kopā - Eiropas Savienībā”. Koncertā bija iespēja uzstāties visiem skolēniem, sākot no pirmsskolas sagatavošanas grupām. Šajā dienā skolas aktu zālē skanēja dziesmas daudzās Eiropas Savienības valstu valodās - latviešu, somu, vācu, spāņu, itāļu u.c. Vispopulārākā valsts muzikālajos priekšnesumos bija Itālija.Bērni izpildīja ES valstu dziesmas arī savā dzimtajā krievu valodā. Katras klases uzstāšanās izcēlās ar kaut ko īpašu - deju elementiem, scenogrāfiju, tērpiem, teatralizētu iestudējumu.

Vissirsnīgāko paldies jāsaka mūzikas skolotājai Ludmilai Kondratjevai par mūzikas festivāla sagatavošanu, klašu audzinātājām par atbalstu un līdzpārdzīvošanu.

Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiāde

2015.gada 12.martā notika Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiāde.

4.a klases skolniece Tatjana Kudrajvceva ieguva 2.vietu un 4.c klases skolnieks Igors Agafonovs saņēma atzinību par labiem rezultātiem. Apsveicam un lepojamies ar skolēniem!

Paldies skolotājam Nonnai Anohinai un Valentīnai Vanagai par sagatavošanu olimpiādei!

                             20150312_parv.JPG     Image0002.JPG

Informātikas olimpiāde

2015. gada 12. martā notika Jelgavas pilsētas informātikas olimpiāde.

5. klašu grupā atzinību saņēma Vladislavs Goļikovs.

6. klašu grupā 2. vietu ieguva Viktorija Kuļuka, atzinību saņēma Anastasija Sirotkina.

7. klašu grupā atzinību ieguva Varvara Semjonova.

Paldies skolotājam Mārtiņam Dzerkalim par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Aerobikas konkurss

Avīzes "Jelgavas Vēstnesis" rakstu "Aerobikas konkursā pelna papildu balles sportā" un fotogaleriju var skatīties http://www.jelgavasvestnesis.lv/page/56?news_id=28458.

Pasākumu plāns "Jelgavai - 750"

 

Datums

Laiks

Aktivitātes

Vieta

Atbildīgais

04.09.2014.

8.30

„Jelgavas parki” – ārpusskolas stunda.

Raiņa parks,

LLU parks

J.Rjazanceva

22.09.-29.09.

2014.

 

„Miķelītis brauca mūsu sētā” – rudens dabas materiālu kompozīcijas – paklājs.

Skolas skvērs

J.Stepanova

21.10.2014.

18.00

Pasaku grāmatas „Sarmas ielas pasakas” atvēršanas svētki.

Aktu zāle

I.Pampe

J.Stepanova

07.11.2014.

11.00

„Mēs savai Jelgavai” – mūsu dzejoļi par Jelgavu (dzejas lasījumi).

Aktu zāle

J.Stepanova

13.11.2014.

12.20

Viktorīna „Mēs savā pilsētā” 4.klasēm.

Aktu zāle

I.Zaiceva

09.02.-13.02.

2015.

Projektu nedēļa

„Teātris Jelgavā”.

 

R.Vizule

02.03.2015.

 

Internetspēle „Mēs Jelgavā”.

 

O.Barišmane,

J.Stepanova

05.04.2015.

Projektu nedēļas prezentācija

Izstāde „Zaļā Jelgava” (Jelgava mūsu gleznās).

Aktu zāle

S.Pomere,

S.Romanova

Latviešu valodas nedēļas aktivitātes

10.03.2015.

Latviešu valodas stunda

„Senā Jelgava” glītrakstīšanas stunda.

Izstāde 1.-9.klasesi.

 

D.Timermane

11.03.2015.

 

„Jelgava literatūrā” (dzejoļu ilustrāciju izstāde).

Skolas gaiteņi

D.Timermane

12.03.2015.

Latviešu valodas stunda

„Ievērojamākie Jelgavnieki”.

 

D.Timermane

07.05.2015.

18.00

„Mūsu skolā mēs dziedam un dejojam” – muzikālais sveiciens Jelgavai 750 gadu jubilejā.

Aktu zāle

J.Stepanova

11.09.2015.

11.00

Sarmas ielas svētki „Sarmas ielas skaņas”.

Sarmas iela

I.Pampe

Radošuma nedēļa

No 2015.gada 2.marta līdz 6.martam skolā noritēja radošuma nedēļa „Ziedi un krāsas”. Pavasaris ir jūtams netikai dabā, bet arī skolas telpās viss liecina par pavasari. Skolas logos ir uzplaukuši ziedi, bet 3.stāva gaitenī ir atlidojuši pirmie pavasara vēstneši - putni. Katrā gaitenī mūs sveic ziedi visdažādākajās krāsās skolēnu darbos.

2.martā aktu zālē tika atklāta vecāku, vecvecvecāku un skolotāju rokdarbu izstāde. Mūs iepriecina gleznas un glezniņas, apgleznotais stikls, adījumi, izšuvumi.

3.marta pēcpusdienā skolotājus un vecākus, skolenus gaidīja vizuālās mākslas un mājturības skolotāji meistarklasēs. Skolotāja Gundega Stūrīte mācīja, kā izgatavot rotaslietas no sutažas diegiem, pie skolotājas Sanitas Pomeres varēja apgūt pirmās prasmes dekupāžā, skolotāja Anna Vaļijeva parādīja, kā var ātri iemācīties apgleznot stiklu, pie skolotājas Solvitas Romanovas visi kā ar burvju mājienu iemācījās uzgleznot mazas glezniņas uz audekla, bet pie skolotāja Mārtiņa Dzerkaļa pārsteidzoši ātri varēja izgatavot pirmos pavasara ziedus no ādas, nepalaižot garām iespēju izmēģināt zēnu mājturības kabineta jauno tehnisko aprīkojumu.

4.martā vizuālās mākslas un mājturības skolotāji A.Vaļijeva, S.Pomere, S.Romanova vadīja atklātās stundas pilsētas skolu direktoriem. Šajā dienā gan skolotājus, gan skolēnus, gan viesus iepriecināja skolēnu darbu izstāde pirmā stāva foajē.

5.martā skolotājiem bija iespēja apmeklēt vizuālās mākslas stundu sākumskolā pie skolotājas Ināras Davidovičas, un mājturības stundas pie Ingas Lipānes, Gaļinas Maksimovas un zēnu mājturības stundu pie skolotāja Mārtiņa Dzerkaļa.

6.martā viss skolas kolektīvs mīļi tika gaidīts aktu zālē uz literāri muzikālo pēcpusdienu „Pavasaris”.

 

Jelgavas pilsētas skolu direktoru seminārs

2015.gada 4.martā skolā notika Jelgavas pilsētas skolu direktoru seminārs „Skolas loma izglītojamo radošuma attīstīšanā”. Semināru atklāja skolas direktore I.Pampe ar sveicienu no Jelgavas 2.pamatskolas un Sarmas ielas Skursteņslauķa, kas uzdāvināja semināra dalībniekiem ļoti pavasarīgo burvju pogu ar iespēju ievēlēties vēlēšanos, jo klusībā ievēlētās vēlēšanās Sarmas ielā piepildās. „Tikai acis jāaizver! Tikai ļoti jātic! Tikai pašam jāpasper mazs solītis pretī visskaistākajam sapnim!” apgalvo Skursteņslauķis.

Skolas direktore un direktores vietniece J.Rjazanceva iepazīstināja klātesošos ar aktivitātēm, kas tiek īstenotas, lai skolēnos attīstītu radošumu un pētnieciskās prasmes.

Pilsētas skolu direktoriem bija iespēja apmeklēt 7 atklātās nodarbības:

1. 3. pirmsskolas sagatavošanas grupā „Ceļojums Ābeces pasaulē” - skolotāja Svetlana Gricaja;

2. Latviešu valoda 1.a klasē „Gadalaiki” - skolotāja Rota Vizule;

3. Integrētā vizuālās mākslas un mājturības stunda 4.c klasē „Dekoratīvā māksla, ziedu motīvi kompozīcijā” - skolotājas Solvita Romanova, Sanita Pomere;

4. Dabaszinības 5.b klasē „Āda un tās funkcijas” - skolotāja Svetlana Meļnika;

5. Matemātika 6.a klasē „Proporcijas” - skolotāja Nonna Anohina;

6. Angļu valoda 7.a klasē „Pablo Pikaso”- skolotāja Lilija Piņina;

7. Integrētā literatūras un vizuālās mākslas stunda 9.b klasē „Laimes ziedi” - skolotājas Larisa Apeļsinova, Anna Vaļijeva.

Lapas