Pareizticīgo Ziemassvētku skolas koncerts

2015. gada 8. janvārī skolā notika pareizticīgo Ziemassvētku skolas koncerts.

Kalendārā gada sākumā Ziemassvētku koncerts skolā ir kļuvis par vienu no skaistākajām tradīcijām skolā. Skolas aktu zālē pulcējās skolēni, viņu vecāki, skolotāji un skolas darbinieki.

Direktore nolasīja pareizticīgo svēto Simeona un Annas katedrāles arhimandrita Jāņa Sičevska apsveikumu skolas kolektīvam Jēzus Kristus dzimšanas svētkos. Klātesošos uzrunāja arī Jelgavas katoļu diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis. Koncertā ar Ziemassvētku dziesmām visus iepriecināja skolas koris "Zvonņica" Jeļenas Vavilovas vadībā. Koncertā uzstājās arī skolas deju kolektīvs un individuālie izpildītāji Arjtoms Časnovičs, Varvara Semjonova, Jevgenija Korzinova, dzeju lasīja Anna Permjakova.

2_0.JPG     1_9.JPG

"Sirds siltums"

No 01.12.2014. - 12.12.2014. skolēni, vecāki, skolotāji un tehniskais personāls piedalījās Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļas rīkotajā labdarības akcijā "Sirds siltums".

Šajā laikā tika savāktas svētku paciņas vientuļajiem jelgavniekiem.

12. decembra pēcpusdienā skolēni palīdzēja savāktās paciņas nogādāt uz Sarkanā Krusta biroju.

20141212_152123.jpg     20141212_154045.jpg

Ziemassvētku pasākumi

2014. gada 16. decembrī skolā sākās Ziemassvētku un Jaungada pasākumu marafons.

Eglītes notika pirmsskolas sagatavošanas grupām un klašu grupā no 1. klases līdz 7.klasei.

Paldies par aktīvu dalību pasākumu organizēšanā skolotājiem M.Hutornajai Maslovičai, S.Gricajai, D.Ševčenko, V.Hommai-Snarskai, kā arī skolniecēm no 9.b klases J.Semjonovai, J.Apsītei un 7.b klases skolniekam J.Ivanovam.

18_0.JPG

Latviešu valodas pēcpusdiena "Jelgaviņa smuka muiža"

2014. gada 25. novembrī pieci 8. klases skolēni - Marija Pšončenko, Ēriks Balodis, Anastasija Grigorjeva, Deniss Ļisnojs, Darja Kuņankina devās uz Jelgavas 6. vidusskolu, lai piedalītos latviešu valodas pēcpusdienā, kura veltīta mūsu pilsētas 750 gadu jubilejai. Komanda cītīgi bija sagatavojusi mājas darbu, kur Marija bija iejutusies televīzijas raidījuma vadītājas lomā, Ēriks atveidoja skursteņslauķi, bet Anastasija tika galā, iemiesojoties Baltās dāmas tēlā. Deniss bija Jelgavas mūžīgais students, bet Darja lasīja pašas sacerēto pasaku par Trīsvienības torni.

Skolēni piedalījās interesantos konkursos par dzimto pilsētu Jelgavu. Vēstures zināšanu konkursā skolēni kārtoja uz aukliņas fotogrāfijas ar Jelgavas attēliem hronoloģiskā secībā. Pēc tam noskaidroja, cik ielu ir Jelgavā, cik skolu ir Jelgavā, cik logu un durvju ir Jelgavas pilij. Mēmajā šovā bija jāparāda Jelgavas ielu nosaukumi, mums tika - Sarmas, Garozas, Mednieku un Īsā iela. Kā arī noskaidrojām, kā rodas baumas, stāstot stāstu par kādu pilsētas objektu.

Skolēni pēc pasākuma ieguva atzinības rakstu, mazas dāvaniņas, ēda gardu klinģeri un ieguva jaukas emocijas.

Skolas 35 gadu jubilejas pasākumi

Jelgavas 2. pamatskolas 35 gadu jubilejas pasākumi sākās ar diviem dievkalpojumiem 19. oktobrī Sv.Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrālē un Jelgavas katoļu katedrālē par skolu.

20. oktobrī skolā tika atvērtas divas izstādes - 1. - 2. klašu skolēnu burtnīcu izstāde „Burtiņš te, burtiņš tur...” un skolas jubilejas sienas avīžu izstāde „Jaunie skolotāji”, „Skolotāji veterāni”, „Mēs lepojamies”, „Skola vakar, šodien un rīt”. Pašlaik tiek gatavota izstāde „Viena diena skolā”, kur varēs redzēt klašu ikdienas dzīves svarīgākos brīžus skolā.

No 20. oktobra līdz 22. oktobrim sporta skolotāju vadībā 4. klasēm notika sporta spēļu turnīrs „Mīļākās sporta spēles skolā”. Kura klase uzvarēja? Protams, ka uzvarēja draudzība.

21. oktobrī skolas pirmā stāva foajē piepildīja saulespuķu rudenīgais siltums, jo katra klase skolai dzimšanas dienā uzdāvināja pašu pagatavotu saulespuķi. Izveidojās īsts saulespuķu dārzs, kurā bija iespēja arī nofotografēties.

Šīs dienas vakarā skolas aktu zāli piepildīja pašu rakstītās pasakas, jo sākās pasaku grāmatiņas „Sarmas ielas pasakas” atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās pasaku un ilustrāciju autori kopā ar vecākiem, skolotāji, kā arī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža, izdevniecības „Avots” direktors Jānis Leja. Katrs autors saņēma grāmatas divus eksemplārus un pateicības rakstu par ieguldīto darbu. Klātesošos sveica domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, SIP vadītāja Ilga Antuža un izdevniecības „Avots” direktors Jānis Leja. Viesi atzīmēja, ka grāmatas lasīt 21. tehnoloģiju gadsimtā ir moderni, ka 2. pamatskolas skolēni ir pirmie, kuri paši ir uzrakstījuši un izdevuši paši savu pasaku grāmatu, ka lielus darbus var veikt sadarbojoties kopā. Pasaku grāmatas atvēršanas svētki noslēdzās ar kopēju fotografēšanos.

22. oktobrī 3. klašu skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas par skolu, atbildot uz ļoti asprātīgiem jautājumiem. Arī šajā viktorīnā uzvarēja draudzība.

23. oktobrī notika svinīgais koncerts veltīts skolas jubilejai.

Ar Jelgavas pilsētas pilsētas Goda rakstu tika apbalvota bijusī skolas direktore Ludmila Gineite par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā.

Ar Jelgavas izglītības pārvaldes Goda rakstiem tika apbalvoti:

     direktores vietnieki Jeļena Stepanova, Jeļena Ševčenko, Jeļena Rjazanceva;

    skolotāji Valentīna Vanaga, Nonna Anohina, Solvita RomanovaOlga Kukša, Irina Pļetnikova, Valentīna Šahtarina, Tatjana Petrenko;

     tehniskie darbinieki Valentīna Agafonova un Inta Ričika.

Vakara gaitā pateicības vārdi tika izteikti bijušajam skolas pirmajam direktoram Samuilam Černovam, skolas direktoram Jurijam Maliginam, ilggadējai skolas bijušajai direktorei Ludmilai Gineitei, kā arī skolas ilggadējām direktores vietniecēm Alīnai Černovai un Valentīnai Ļebedevai.

Skanot dziesmai „Ave Maria” kora „Zvonņica” izpildījumā, tika pieminēti skolotāji, kuri ir palikuši kolēģu un skolas absolventu gaišā piemiņā.

Vakarā noslēgumā skanēja skolas himna, un vakars noslēdzās kopīgu fotografēšanos.

Šajā vakarā skola saņēma daudz sirsnīgu, jauku novēlējumu no saviem draugiem un sadarbības partneriem.

25. oktobrī skola uz tikšanos gaidīja savus absoloventus - 2. pamatskolas un bijušās 7. vidusskolas absolventus.

"Izraēla – pazīstamā un nepazīstamā"

2014. gada 23. septembrī ebreju kultūras dienu ietvaros skolā notika informatīvi izglītojošs pasākums „Izraēla – pazīstamā un nepazīstamā”.

Skolā viesojās Izraēlas vēstnieka vietniece Latvijā Ksenija Kobjakova un Izraēlas vēstniecības kultūras atašeja Latvijā Marika Piņķe. Pasākumā piedalījās 8. – 9. klašu skolēni, kuriem atbildot uz dažādiem jautājumiem par valsti, kurai ir tikai 66 gadi, bija iespēja iegūt arī pārsteiguma balvas.

Lekcijā piedalījās arī Jelgavas 2. pamatskolas sadarbības partneris - Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde.

Iespēja apgūt latviešu valodu bezmaksas kursos!

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs uzsāk projekta «Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā» (Nr.2014.LV/LV/1/4-1/03) īstenošanu.

Divu mācību gadu periodā 180 Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem, tajā skaitā prioritāri jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, paredzēts nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodu pamata, vidējā un augstā līmenī.

Kursu apjoms - 100 mācību stundas.

Kursu noslēgumā 40 studentiem tiks nodrošināta iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC) vai naturalizācijas eksāmenu.

Mācībām nevar pieteikties bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni!

Projekta 1. posmā - 2014./2015. mācību gadā - tiks organizētas 6 mācību grupas mācībām A1, A2, B1, B2, C1 valodas prasmes līmeņos.

Mācību sākums - no 2014. gada 20. oktobra.

Kursiem tiks reģistrēti 90 kandidāti pamata sarakstā un 30 rezerves sarakstā. Reģistrācija notiks no 29.09.2014. līdz 17.10.2014. rindas kārtībā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33, Jelgavā.

Reģistrācijas laiks: pirmdien no pulksten 9 līdz 19.30; otrdien – ceturtdien no pulksten 9 līdz 18; piektdien no pulksten 9 līdz 15 (pārtraukums no pulksten 13 līdz 14).

Lūdzam ņemt līdzi personas apliecinošu dokumentu.

Plašāka informācija pa tālruni 63082101, 29222737.

Kontaktpersona - Astra Vanaga, ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja, projekta vadītāja.

Zinību diena

2014. gada 1. septembrī pie skolas centrālās ieejas pulcējas viss skolas kolektīvs uz Zinību dienas svinīgo līniju.

Skolēnus, viņu vecākus un skolotājus sveica skolas direktore Ināra Pampe, Jelgavas domes deputāts Vilis Ļevčenoks, Jelgavas katoļu draudzes bīskaps Edvards Pavlovskis un Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareiztīcīgās draudzes priesteris tēvs Aleksandrs.

Šajā mācību gadā pirmo reizi mācību gaitas uzsāka 72 pirmklasnieki, kā arī sagatavošanos skolai uzsāka 74 pirmsskolas grupu audzēkņi.

Kolektīvā darbu uzsāka:

     Natālija Gairene-Belozuba – psiholoģe;

     Sintija Stabrovska – latviešu valodas skolotāja;

     Natalija Freimane – latviešu valodas skolotāja;

     Darja Ladigina – mūzikas skolotāja;

     Ilona Ekmane – pagarinātas dienas grupas skolotāja;

     Svetlana Gricaja – pirmsskolas sagatavošanas audzinātāja;

     Sergejs Ovčiņņikovs – fizikas skolotājs.

Dāvana pirmklasniekiem

Jau piekto gadu AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana” būs kopā ar visu pirmo klašu skolēniem gan šajos zinību svētkos, gan visu mācību gadu, dāvinot nelaimes gadījumu apdrošināšanu 1500 eiro vērtībā visiem Latvijas pirmklasniekiem. Mūsu visjaunākie un dažbrīd pārgalvīgie skolēni saņems nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu. Apdrošināšana darbosies 24 stundas katru nedēļas dienu neatkarīgi no bērna atrašanas vietas – skolā, mājās, sporta treniņos vai brīvajā laikā. Tas ir atbalsts vecākiem brīžos, kad mazā pirmklasnieka nedienas radījušas negaidītus izdevumus.
 
Lai ikviens pirmklasnieks saņemtu viņam paredzēto dāvanu, lūdzam Jūs apmeklēt mājaslapu www.seb.lv/pirmklasnieks, lai iegūtu informāciju par apdrošināšanu, reģistrētu pirmklasnieku, kā arī saņemtu apdrošināšanas noteikumus. Pēc Jūsu aicinājuma SEB dzīvības apdrošināšanas speciālists ieradīsies skolā, lai izskaidrotu apdrošināšanas noteikumus, atbildētu uz vecāku interesējošiem jautājumiem un nogādātu bērniem īpaši sarūpētu pārsteigumu – Pirmklasnieka kalendāru ar izglītojošiem uzdevumiem, jokiem un iemīļoto multfilmu varoņu stāstiem.
Laipni lūdzam zvanīt pa tālruni 67079800 vai rakstīt uz e-pastu [email protected]
 
 
 
 AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana”
Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010
67079800 SEB_Latvia

Lapas