Sasniegumi pilsētas latviešu valodas olimpiādē

Apsveicam 1.vietas ieguvēju Darju Lukjančikovu no 8.a klases, 3.vietas ieguvējas A.Morozu, A.Maļarenko no 7.a klases un A. Maškovsku no 8.a klases.

Darja Lukjančikova saņēma uzaicinājumu piedalīties republikas latviešu valodas olimpiādē (LAT-2). Paldies skolotājai Dacei Timermanei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Paldies skolotājai Sandai Aizupei par 7.klases meiteņu sagatavošanu pilsētas olimpiādei.

Pateicības vārdi kora „Zvonņica” vadītājai

2018.gada 2.novembrī Jelgavas pilsētas kultūras namā notika kora 20 gadu jubilejas koncerts ”Gads kā mazītiņa dzīve”.

Pateicība ilggadējai bērnu un jauniešu kora „Zvonņica” mākslinieciskajai vadītājai Jeļenai Vavilovai, kura ir kora vadītāja kopš kora dibināšanas dienas.

Pateicoties J.Vavilovas iniciatīvai, koris ir kļuvis par tautas, klasiskās un garīgās mūzikas popularizētāju netikai pilsētā un republikā, bet arī aiz tās robežām. 2017. gadā koris piedalījās Starptautiskajā koru mūzikas konkursā „Dziesmas pār Ņevu” Sanktpēterburgā un ieguva 2. pakāpes laureāta diplomu, bet kora vadītāja tika atzīta par konkursa labāko kordiriģenti. Jeļena Vavilova 20 gados ir izveidojusi kolektīvu, kas apliecina savu profesionālo meistarību slāvu folklorā, garīgajā un klasiskajā mūzikā. Kora repertuārā skan ne tikai koru mūzikas klasikas darbi, bet arī mūsdienu autoru koru mūzika. J. Vavilova prot atrast cieņas apliecinošanu mūzikai, kuri atsaucas gan mazā pimklasnieka sirdī, gan skolas absolventa sirdī, kurš dziedāšanas māku sāka apgūt pirms 20 gadiem. Jeļenas Vavilovas darbam raksturīga aizrautība un degsme, kas parasti iedvesmo visus apkārtējos līdzcilvēkus. Kora vadītājas ticība mūzikas brīnumam aizrauj bērnus, viņu vecākus un kolēģus. Kad koncerta noslēgumā izskanēja R.Tigula, R.Bugavičūtes-Pēces „Lec, saulīte”  un R.Kaupera, I.Cipes „Mana dziesma”, kultūras nama zāli pāršalča ovāciju brāzma, klausītāji applaudēja stāvot kājās. Šajā vakarā Jeļena Vavilova  tika apvalvota ar Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu jaunās paaudzes muzikālajā izglītošanā, kā arī  kordiriģente saņēma Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Svētības rakstu.

                           DSC_0133.JPG     DSC_0142_2.JPG

Kora „Zvonņica” koncerts

2018.gada 2.novembra vakarā pilsētas kultūras namā izskanēja skolas kora "Zvonņica" 20 gadu jubilejas koncerts "Gads kā mazītiņa dzīve"

Paldies par dvēseles svētkiem kora ilggadējai mākslinieciskajai vadītājai Jeļenai Vavilovai!

Paldies visiem, kas bija koncerta veidošanas procesā! Koncerta režisorei Lolitai Muižniecei, literārajai konsultantei Raisai Andžanei, scenogrāfei Ievai Beķerei, kormeistarei Innai Mickevičai! Pateicos gaismotājam Raitim Bosam un skaņu režisoram Guntim Šveiceram!

Pateicos par atbalstu sadarbības partneriem pašvaldības iestādei "Sabiedrības integrācijas pārvalde" un aģentūrai "Kultūra" par viesmīlību! Pateicības vārdi Jelgavas pilsētas domei un Jelgavas pilsētas izglītības pārvaldei par atbalstu bērnu un jauniešu kora "Zvonņica" 20 gadu darbības laikā!

Paldies katram skatītājam, kurš atrada laiku piektdienas vakarā būt Jelgavas pilsētas kultūras namā, lai kopā ar Jelgavas 2. pamatskolas bērnu un jauniešu kori "Zvonņica" izietu cauri skolas kalendārajam gadam ar dziesmām, dejām un mūziku! 

Jelgavas 2. pamatskolas direktore Ināra Keiša

Fotokonkurss "Mana zeme skaistā"

        header2.jpg

Fotokonkursa tēma bija "Mana zeme skaistā". Skolēni fotografēja un iesniedza fotogrāfijas par tēmu, kas saistīta ar Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijām.

No mūsu skolas līdz 31.10.2018. fotogrāfijas iesniedza 20 skolēni: 2 skolēni no 6.a klases, 11 skolēni no 6.b klases, 1 skolēns no 8.a klases, 4 skolēni no 8.b klases, 2 skolēni no 8.c klases.

Paldies skolēniem par dalību fotokonkursā! Gaidīsim rezultātus! Paldies vizuālās mākslas skolotājai Solvitai Romanovai par skolēnu atbalstu!

Balsošana par labākajiem attēliem notiek līdz 11.11.2018. Balsojam! Atbalstīsim mūsu skolēnus!

Konkursa darbi

Rīcības dienas 2018

                                               aktivit-su-plak-ts-skol-m%20-%20Copy.png

Vērtēšanas kārtība

25.10.2018. ir aktualizēts dokuments "Jelgavas 2.pamatskolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība".

Dokumentu var skatīties sadaļā "Izglītība", apakšsadaļā "Dokumenti".

"Zvonņicas" koncerts

                                                             Zvinnica%202018.jpg

Rudens brīvlaiks

.

RUDENS BRĪVLAIKS 22. - 26.10.2018.

Paldies raksts

2018.gada 22.oktobrī Jelgavas 2.pamatskola saņēma paldies rakstu par atbalstu un palīdzību VMF Mazo dzīvnieku patversmei Jelgavā.

     DSC_0054.JPG   10001_1.JPG   DSC_0051_0.JPG

Skolas dzimšanas diena

 SKOLAI - 39!  

APSVEICAM!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapas